Visualbook

Visualbook

Písma značky

 fonts

Main typeface

Hlavní písmo

Aa

Love Ya Like A Sister

Stáhnout písmo
Font download
Stáhnout hlavní písmoDownload main typeface
Používané řezy písma

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Additional typeface

Doplňkové písmo 

Aa

Cabin Sketch

Stáhnout písmo
Font download
Stáhnout doplňkové písmoDownload additional typeface
Používané řezy písma

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz
0123456789@#$&

Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghíjklmnopqrstuvwxyz
0123456789@#$&

Základní písmo

Basic typeface

Platforma
Písmo
PC Arial
MAC Helvetica Neue
Platform
Typeface
PC Arial
MAC Helvetica Neue

Používání písem

Using typefaces

Pomocná tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, doplnkové nebo zákadní písmo.

Table for orientation when it is appropriate to use the main, additional or alternate font. The given rules are based mainly on the licensing possibilities of the given fonts.

Použití písma
Hlavní písmo
Doplňkové písmo
Základní písmo
Webdesign


Mobilní aplikace


Sdílené online dokumety


Offline dokumenty


Marketingové tiskoviny


E-maily


Font usage
Main typeface
Additional typeface
Basic typeface
Webdesign


Mobile apps


Shared documents


Offline documents


Marketing prints


E-mails